تبلیغات
{سفید بنویس} - جرم صفر
دهانم پر شده از حرفهای ناگفته ... راستی، می گویند با دهان پر نباید حرف زد.
جرم صفر
هفتم خرداد 90 ساعت 12:14 | نوشته ‌شده به دست سرباز گمنام | ( نظرات )

 


  

 

جرم صفر و ایجاد شرایط بی وزنی ، تسلیحات گرانشی

راهكاری جدید برای اثبات اصل هم ارزی جرم و انرژی

ارایه رابطه هم ارزی جرم و انرژی مستقل از سرعت امواج نور و گرانشی

 

 

 

چرا با زیاد شدن سرعت ، جرم افزایش می‌یابد :

 

امواج الكترونی دوبروی :

پیشرفت مفهومی مهم در نظریه كوانتومی ، پس از مدتی در سال 1924 حاصل شد . لوئیس دوبروی فیزیكدان جوان فرانسوی در پایان نامه دكترای خود پیشنهاد كرد كه درست همانگونه كه امواج نور در شرایط خاصی همچون ذرات عمل می‌كنند ، ذرات نیز میتوانند رفتار موجی از خود نشان دهند . او به ویژه اظهار داشت كه الكترونها ، كه سابق بر این بصورت كرات باردار سخت و غیر قابل نفوذ فرض میشدند ، در واقع میتوانند مانند نور یا موج آب ، همچون امواج گسترده‌ای كه از پراش یا تداخل حاصل میشوند رفتار كنند .

بر طبق نظر دوبروی ، طول موج یك ذره λ با عكس اندازه حركت آن P متناسب است و ثابت تناسب همان ثابت كوانتوم پلانك h میباشد :

 

 

پس هر قدر اندازه حركت یك ذره بزرگتر باشد ، طول موج آن كوچكتر است . شایان توجه است كه فرضیه دوبروی نه فقط در مورد الكترون و ذرات بنیادی دیگر ، بلكه در مورد تمام ذرات به كار برده میشود . مثلا یك توپ بیلیارد كه روی میز می‌ غلطد ، طول موجی دارد ولی چون ثابت پلانك بسیار كوچك است اندازه حركت توپ به همان نسبت بزرگ خواهد بود . طول موج توپ بیلیارد حدود 34-^10 متر میشود . البته این مقدار چندین مرتبه توانی با ابعاد عادی یك توپ بیلیارد تفاوت دارد و در نتیجه توپ هیچگاه رفتار موجی از خود نشان نخواهد داد . اما اندازه حركت نوعی الكترونها می‌تواند طول موجهایی حدود 10-^10 متر بوجود آورد كه در سطح فواصل اتمی ، مقدار عادی محسوب میشود . بنابراین میتوان انتظار داشت كه آنها در مدت برهمكنش با ساختارهای اتمی ، خصوصیات موجی از خود نشان دهند . این مطلب نخستین بار در سال 1927 میلادی توسط كلینتون داویدسون و لسترگرمر فیزیكدانان آمریكایی نشان داده شد . آنها ثابت كردند كه الكترونها میتوانند در هنگام عبور از ساختار شبكه‌ای یك بلور ، بصورتی مشابه پراش نور گذرنده از یك توری ، پراشیده شوند .

 

 

 

 

 

علی‌رغم اینكه الگوهای پراش با دقت خوبی مشابه مدارهای موجود در شكل توسعه یافته ستاره داوود ایجاد میشوند :

 

P اندازه حركت ( تكانه ) ، m0 جرم جسم در حال سكون ، v سرعت جسم ، λ طول موج ، h ثابت پلانك میباشد . همانطور كه میدانیم ما در حالت طبیعی مواد ، هیچ سكونی نداریم كه سرعت صفر شود و در نتیجه طول موج بینهایت نخواهد شد مگر اینكه این شرایط را ایجاد كنیم . با افزایش جرم یا افزایش سرعت ، طول موج جسم كوتاه تر شده و در نتیجه :

 

 

 

فركانس امواج گرانشی افزایش می‌یابد و چون  E=hf پس انرژی امواج افزایش یافته و بر مقدار نیروی گرانش و یا جاذبه افزوده میشود كه نتیجه آن افزایش جرم خواهد بود . Cs سرعت نور و Cp سرعت امواج گرانشی میباشد .

 

 

 

در ادامه مبحث برهمكنش یا واكنش روح با ذرات بدون جرم ( دخان - ذرات الهی ) :

 

 

 

اینك میتوانیم از مفهوم خود جرم استنباط بهتری داشته باشیم .

 

 

 

 

یعنی اگر بتوانیم جلوی ارتعاش و لرزش ذرات و اجسام را بگیریم و یا تعداد آن را در واحد زمان كاهش دهیم از انرژی امواج گرانشی كاسته شده و جرم به طرف صفر میل می‌كند كه مسلما در میدان گرانشی اجرام سماوی همچون زمین به شرایط بی وزنی خواهیم رسید . در آزمونهای انجام شده ، اجسام كوچكی مثل حشرات در یك میدان فوق‌العاده قوی مغناطیسی معلق شده و به شرایط بی وزنی رسیده‌اند كه دال بر این موضوع است كه این میدان قوی سبب كاهش ارتعاشات ذرات شده است ، ولی فیزیكدانان تا به امروز دلیل اصلی این بی وزنی را متوجه نشده و نتوانسته‌اند توجیهی برای آن ارایه كنند .  از طرف دیگر این میدان قوی مغناطیسی میتواند امواج گرانشی محیط یا خود جسم را خنثی نموده و در نتیجه بی وزنی ایجاد شود .

 

 

 

تقویت ، تشدید و تمركز امواج گرانشی و ساخت تسلیحات فوق پیشرفته :

 

 

 

روابط فوق انرژی كل موج یك ذره ، مثلا موج الكترون را نشان می‌دهد و راهكاری جدید برای اثبات اصل هم ارزی جرم و انرژی است .

 

 

 

همانطور كه گفته شد در سرعتهای پایین و تقریبا سكون اجسام :

 

 

 

 

اینك فركانس و طول موج امواج گرانشی جرمی معادل یك كیلوگرم را محاسبه می‌كنیم :

 

 

و به بیان دیگر :

 

 

البته این امواج از نوع طولی ( گرانشی ) خواهند بود نه عرضی ( نور ) .

 

 

در حقیقت اگر ما بتوانیم ارتعاش و لرزش ذرات موجود در یك جسم صلب مثلا یك كریستال مخصوص را افزایش دهیم كه این كریستال میبایست به شدت باردار هم باشد ، خواهیم توانست امواج گرانشی آن را تقویت و منتشر كنیم . این امواج سرعت بسیار زیادی دارند كه اهداف نمی‌توانند از آن فرار كنند و در صورت برخورد این امواج با هدف ، انقباض و انبساط های شدید میتواند باعث متلاشی شدن و آزاد شدن انرژی بسیار زیادی در آنها شود ، همچنین جذب یا رانش شدید اهداف به طرف سلاح گرانشی . اگر معادله بدست آمده را بر حسب سرعت نور بنویسیم :

 

 

 

به همان محدودیت سرعت نور میرسیم ، یعنی علی‌رغم ادعای بعضی‌ها كه با رسید به سرعت نور جرم به انرژی تبدیل میشود ، می بینیم كه انرژی موج الكترومغناطیس در این سرعت صفر خواهد شد . پس جرم در سرعت نور هیچگاه به انرژی تبدیل نمی‌شود . و ما میتوانیم با كنترل و تنظیم ارتعاشات و لرزه‌های اجسام به جرم صفر ، شرایط بی وزنی و حتی سرعتهای بالاتر از نور دست یابیم و به دنبال آن بعضی از تسلیحات پیشرفته گرانشی را طراحی و بسازیم .

 

 

 

رابطه فوق مربوط به اصل هم ارزی جرم و انرژی میباشد كه در مورد امواج گرانشی صادق است و همانطور كه مشخص میباشد مستقل از سرعت امواج نور و گرانش میباشد كه مشكل هرگونه محدودیت سرعت را مرتفع می‌كند .   

 


در حقیقت ذرات بدون جرم مثل یك خازن رفتار كرده و میدان الكتریكی یا الكترومغناطیسی را در پیرامون خود ذخیره می‌كنند و به میزان پتانسیل الكتریكی و ارتعاش و لرزش خود جرم پیدا می‌كنند . اگر نگاهی به جدول ذرات اتمی بیاندازیم تعداد خیلی زیادی ذره با بارهای الكتریكی و جرم مختلف و حتی خنثی می‌بینیم كه خیلی از آنها نیز پایدار نیستند و بقای چندانی هم ندارند . در واقع همه اینها از ذرات واحدی تشكیل شده‌اند منتها با پتانسیل الكتریكی ، ارتعاش و سرعت دوران مختلفی هستند كه تحت شرایط بخصوصی ایجاد میشوند و قابل تبدیل به یكدیگر نیز هستند حتی تجزیه و یا تركیب . میدان الكتریكی و مغناطیسی زوج همدیگر بوده و تشكیل میدان الكترومغناطیسی را می‌دهند و در صورت نوسان ، مواج شده و امواج الكترومغناطیسی را پدیدار می‌كنند كه این امواج هم زوج خواهند بود . یعنی یك زوج آن به صورت عرضی ( نور ) منتشر میشود و زوج دیگر گرانش است كه به صورت طولی منتشر خواهد شد .

 

گرانش كوانتومی :

این نكته كه نسبیت عام انیشتین هنوز یك نظریه كلاسیك است كه گرانش را در حوزه مكانیك كوانتومی در نظر نمی‌گیرد حائز اهمیت است . قبل از ارایه مبحث فوق یك نظریه موفق برای گرانش كوانتومی فرمولبندی نشده بود و سازش دادن نسبیت عام با مكانیك كوانتومی ، یكی از مسایل عمده‌ای است كه هنوز در فیزیك نظری لاینحل مانده بود . در مبحث فوق سعی كردیم كه با ادغام معادلات ریاضی و روابط فیزیكی لورنتس - جرالد ، دوبروی و پلانك به این مهم دست یابیم و امید است كه درست بوده و مورد قبول خوانندگان گرامی قرار گیرد .  

 

 

 

 
 


مرتبط با: مقالات , علمی , خبر ,

برچسب‌ها: جرم , جرم صفر ,

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
نویسندگان
نظر سنجی
چه طور برای امام زمان (عج) دعا می کنی ؟
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

طراحی سایت برای وبلاگ ارزشی با تخفیف ویژه با همه امکانات{سامانه پیامکی،نرم افزار اندروید،قالب ویژه،فروشگاه} شروع قیمت از ۵۰ هزار تومان

تبادل بنر مذهبی با ما رایگان


ساخت فلش مدیا پلیر